null

Powszechny spis rolny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pytania w Powszechnym Spisie Rolnym

 

1 września rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. Zakres tematyczny formularza spisowego został podzielony na 11 działów.

 

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. A to za sprawą formularza spisowego Powszechnego Spisu Rolnego, który jest podzielony na 11 działów. Nie wszystkie pytania będą dotyczyć spisywanego gospodarstwa rolnego.

 

11 działów tematycznych

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy) to:

 • użytkowanie gruntów;
 • powierzchnia zasiewów;
 • zwierzęta gospodarskie;
 • nawożenie;
 • ochrona roślin;
 • budynki gospodarskie;
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
 • działalność gospodarcza;
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
 • aktywność ekonomiczna;
 • chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów dostępny jest na stronie internetowej dotyczącej spisu rolnego.

 

Bez pytań o dochody

W spisie nie będzie pytań dotyczących majątku czy wysokości dochodów rolników. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

 

Więcej informacji o spisie: spisrolny.gov.pl

 

Dodatkowe załączniki: