null

Postępowanie UD-I-WZP.271.6.2018.SRU REMONTY W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY BEMOWO

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Postępowanie jest podzielone na części: 1) w części zamówienia nr 1 Roboty remontowo-malarskie na korytarzu II piętra oraz w sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 301 przy ul. Brygadzistów 18 w Warszawie, 2) w części zamówienia nr 2 Roboty remontowo-malarskie na korytarzach, klatkach schodowych i w sanitariatach, w Szkole Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1a w Warszawie, 3) w części zamówienia nr 3 Roboty remontowo-malarskie na korytarzu II piętra oraz remont pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 78 przy ul. A. Krzywoń 3 w Warszawie.

Załączniki: