null

POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.56.2018.SRU Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie na jej podstawie strefy postojowej K+R (Pocałuj i jedź – "Kiss & Ride") na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie