null

POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.52.2020.APO Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa na jej podstawie zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Cokołowej 2 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, NOWY TERMIN: 11.01.2021 R., SKŁADANIE OFERT: 10:00, OTWARCIE OFERT: 10:30

UWAGA, ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ ZAŁĄCZNIKI DO OPZ (W TYM PFU) POD LINKIEM:  https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/HrQaqAJqoQXkjBo

ORAZ ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3, 4, 5, 6 DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZAMAWAIJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW W WERSJI EDYTOWALNEJ Z WERSJĄ PDF

Załączniki: