null

POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.50.2020.PPO Wykonywanie usług porządkowych w budynkach i garażach podziemnych stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na przyległym terenie zewnętrznym

Drukuj link otwiera się w nowej karcie