null

POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.47.2019.MSA na kompleksową obsługę druku i zadań pokrewnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalne wersje załączników nr 2, nr 3, nr 4 do SIWZ i "wykaz usług" (Formularz oferty z formularzem cenowym, oświadczenie Wykonawcy, zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, wykaz usług na wezwanie art.26 ust.2) z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. dokumentów są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie z wyłączeniem dokumentu "wykaz usług". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: