null

POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.45.2020.APO Zaprojektowanie i wykonanie obiektów plenerowych - 3 części

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, NOWY TERMIN: 21.10.2020 R., SKŁADANIE OFERT: 10:00, OTWARCIE OFERT: 10:30

ZAMIESZCZONO ZAŁĄCZNIKI NR 2-3 W WERSJI EDYTOWALNEJ Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGODNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW W WERSJI EDYTOWALNEJ Z WERSJĄ PDF

Załączniki: