null

POSTĘPOWANIE NUMER: UD-I-WZP.271.30.2019.PPO Świadczenie usług letniego oczyszczania dróg gminnych i wewnętrznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalne wersje załączników nr 2 i nr 3 do SIWZ (Formularz oferty z formularzem cenowym, oświadczenie Wykonawcy) z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. dokumentów są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: