null

Postępowanie numer: UD-I-WZP.271.29.2019.SRU Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ścieżek z nawierzchni mineralnej na terenie przy ul. Obrońców Tobruku 23 - Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie