null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.8.2019.MSA Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach zarządzanych przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalną wersję załączników nr 2-6 do SIWZ oraz zał. nr 1 do Formularza OFERTY z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. załączników jest plik w formacie PDF zamieszczony na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: