null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.77.2018.AKA Konserwacja i drobne roboty naprawcze nieruchomości m. st. Warszawy, położonych w Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uwaga! Zmieniono termin składania ofert z dnia 18.12.2018 r. z godz. 10.00 na 20.12.2018 r. godz. 10.00, zmieniono termin otwarcia ofert z dnia 18.12.2018 r. godz. 10.30 na dzień 20.12.2018 r. godz. 10.30. Uwaga! Zamieszczono informację z otwarcia ofert wraz z drukiem oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej.

Załączniki: