null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.72.2017.MSA Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie