null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.7.2018.MSA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej" wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku przedszkola, placu zabaw i ogrodzen...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zamawiający udostępnił załączniki nr 2 - 5 do SWIZ w wersji edytowalnej z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. załączników są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie internetowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: