null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.68.2019.MSA Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sezonie 2019/2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalne wersje załączników nr 2-5 do SIWZ z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją załączników są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: