null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.66.2019.MSA Nasadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych oraz 3-letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – zamieszczono kompletny załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy dot. nasadzeń oraz formularz cenowy dot. pielęgnacji. Zał. nr 3 - 5 do SIWZ - EDYTOWALNE. Załączono edytowalne wersje załączników nr 3-5 do SIWZ z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją załączników są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: