null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.66.2017.KMA na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej" na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy wraz z łąc...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UWAGA!Obowiązującą wersją załączników od nr 2 do nr 5 do SIWZ jest wersja w formacie PDF zamieszczona na www.bemowo.waw.pl. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne niezgodności treści tego załącznika w formie edytowalnej z wersją obowiązującą.

Załączniki: