null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.65.2019.MSA Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców m.st. Warszawy – 6 części

Drukuj otwiera się w nowej karcie
1.Załączono edytowalną wersją załącznika nr 2 do Formularza OFERTY - "Oświadczenia Wykonawcy" z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją załącznika jest plik w formacie PDF zamieszczony na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność treści załącznika w wersji edytowalnej, a jej obowiązującą wersją w formacie PDF. 2. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - ZAMIESZCZONO KOMPLETNY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I NR 2 DO FORMULARZA OFERTY (FORMULARZ CENOWY)

Załączniki: