null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.60.2017.MSA Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa na jej podstawie ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie