null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.52.2017.KMA - Wykonywanie usług porządkowych w budynkach i garażach podziemnych stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na przyległym terenie zewnętrznym

Drukuj otwiera się w nowej karcie