null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.51.2017.DZA - Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Legendy na odcinku od ul. Kryształowej do ul. Drogomilskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z odwodnieniem i oświetleni...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UWAGA! Zamieszczono odpowiedzi na zapytania, modyfikację oraz informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. UWAGA2! Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia dot. grup kapitałowych.

Załączniki: