null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.50.2019.MSA Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad realizacją projektu – "Budowa przedszkola przy ul. Legendy" w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalne wersje załączników nr 2 i 3 do SIWZ z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją załączników są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: