null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.49.2019.SRU Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu urządzeń, będących własnością Zamawiającego, zainstalowanych w garażach podziemnych położonych przy ulicy Pełczyńskiego 24 i Pełczyńskiego 24C, w Warszawie na tereni...

Drukuj otwiera się w nowej karcie