null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.47.2020.PPO Konserwacja i dokonywanie drobnych prac naprawczych w mieszkalnych budynkach komunalnych i w części budynku wspólnoty przy ul. Pełczyńskiego 30 w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZAMIESZCZONO EDYTOWALNY ZAŁĄCZNIKI NR 1 DO OFERTY, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚCI EDYTOWALNĄ WERSJĄ ZAŁĄCZNIKAZ ICH OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĄ PDF.

Załączniki: