null

Postępowanie nr: UD-I-WZP.271.44.2020.APO Świadczenie usług zimowego oczyszczania dróg będących w zarządzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sezonie 2020/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZAMIESZCZONO EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI NR 2 -4 DO SIWZ, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚCI EDYTOWALNYCH WERSJI ZAŁĄCZNIKÓW Z ICH OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĄ PDF.

Załączniki: