null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.44.2018.MSA Nasadzenia i pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego – 3 części

Drukuj otwiera się w nowej karcie
UWAGA!!! Zaktualizowano załącznik nr 2a do SIWZ tj. Formularz cenowy dla części zamówienia nr 1. Zamawiający udostępnił formularze cenowe - załączniki nr 2a, 2b i 2c do Formularza „Oferty” w wersji edytowalnej z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. załączników są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie internetowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: