null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.40.2020.AKA Nasadzanie drzew, krzewów i roślin cebulowych oraz 3 letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UWAGA!

ZAMIESZCZONO EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3 i 4 DO SIWZ, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚCI EDYTOWALNYCH WERSJI ZAŁĄCZNIKÓW Z ICH OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĄ PDF.

Załączniki: