null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.37.2020.AKA Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej (część I) oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zaprojektowanie i budowę pięciooddziałowego przedszkola...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UWAGA!!!!

ZMIANA ADRESU DOSTĘPU DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ e-ZAMAWIAJACY!!!

NOWY ADRES: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Załączniki: