null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.30.2017.KMA na przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8 na potrzeby zamiejscowych oddziałów przedszkola nr 214 przy ul. Czumy 8

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia znajdują się tutaj: http://www.bemowo.waw.pl/wzp_pliki/zalaczniki_do_OPZ.zip

Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej dnia 03.07.2017 w godz. 09:00-10:00

Załączniki: