null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.3.2019.MSA Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Telefonicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Natalii do ul. Kleeberga na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalną wersję załącznika nr 2 i 3 do SIWZ z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. załączników jest plik w formacie PDF zamieszczony na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: