null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.26.2018.MSA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie