null

Postępowanie Nr UD-I-WZP.271.25.2019.MSA Wykonywanie usług porządkowych w budynkach i garażach podziemnych stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz utrzymywanie porządku na przyległym terenie zewnętrznym.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalną wersję Formularza OFERTY i formularza cenowego z zastrzeżeniem, że jedynymi obowiązującymi wersjami ww. formularzy są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF. UWAGA! Modyfikacja w dn. 13.05.2019 r. - Dodano nowy formularz cenowy i Harmonogram prac! Zmiana terminu składania ofert!

Załączniki: