null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.19.2019.SRU Utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączono edytowalne wersje załączników nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do SIWZ (Formularze cenowe, oświadczenie Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu trzeciego, wykaz usług), z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją ww. dokumentów są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: