null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.18.2018.SRU Wykonywanie usług porządkowych w budynkach stanowiących zasób m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Bemowo wraz z utrzymywaniem porządku na przyległym terenie zewnętrznym.

Drukuj otwiera się w nowej karcie