null

Postępowanie nr UD-I-WZP.271.12.2019.MSA - Budowa przedszkola przy ul. Legendy na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Załączniki 1-8 do Opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający udostępnił do pobrania pod adresem: Zał. nr 1 - 8 do Opisu przedmiotu zamówienia Załączono edytowalne wersje załączników do SIWZ z zastrzeżeniem, że jedyną obowiązującą wersją załączników są pliki w formacie PDF zamieszczone na niniejszej stronie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności treści załączników w wersji edytowalnej, a ich obowiązującą wersją w formacie PDF.

Załączniki: