null

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa osób. Mężczyzna oddaje głos do urny.
Autor: A. Frankowski

W dniu 3 października 2023 roku, na mocy Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bemowo, odbyło się pierwsze posiedzenie ww. zespołu.

Nowo powołanych członków zespołu przywitała Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo. Podczas posiedzenia zespół wybrał z grona swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bemowo. Kontakt do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bemowo: tel. 22 487-13-42, e-mail: zesp.interdyscyplinarny@opsbemowo.waw.pl.

Grupa osób słuchających przemowy
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Grupa osób. Mężczyzna oddaje głos do urny.
Elewacja budynku OPS