null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd Dzielnicy Bemowo
Autor: WPK

Porządek nadchodzących posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Porządek posiedzenia

Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 25 kwietnia 2023 r. godz. 17:30

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Ochrona zabytków na terenie Dzielnicy Bemowo - stan techniczny, uregulowania właścicielskie, oraz planowane działania.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Gogol