null

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w dniu 13 października odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych.

Porządek posiedzenia

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 13 października 2021 r. o godzinie 16:30

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70

Sala 423 a

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 23.08.2021 r.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 22.09.2021 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2021 (druk nr 167B).
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (druk nr 168).
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodnicząca Komisji

(-)  Joanna Wośko-Matryba