null

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w najbliższych dniach odbędą się następujące posiedzenia komisji:

Porządek posiedzenia

Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 17:00 

posiedzenie wspólne z Komisją Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
(posiedzenie w trybie zdalnym)

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja o organizacji ruchu drogowego i bezpieczeństwo na bemowskich ulicach.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

(-) Magdalena Gogol

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

w terminie do środy 26 stycznia 2022 r. do godz. 12:00.


Porządek posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 26 stycznia 2022 r. godz. 17:00 

posiedzenie wspólne z Komisją Inwestycji i Ładu Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

(posiedzenie w trybie zdalnym)

                                                                                                                                                 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja o organizacji ruchu drogowego i bezpieczeństwo na bemowskich ulicach.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

(-) Patrycja Czerska

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

w terminie do środy 26 stycznia 2022 r. do godz. 12:00.