null

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 19 października 2020 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 27 lipca 2020 r.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 21 września 2020 r.
  4. Analiza potrzeb seniorów oraz rozwiązywanie ich problemów zdrowotnych.
  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                       

 

  Przewodnicząca Komisji

 (-) Joanna Wośko - Matryba

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 4437770 lub 22 4437773 ; email: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl; ezomereld@um.warszawa.pl  w terminie do poniedziałku  19 października 2020 r. do g. 12.00.