null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Urząd Dzielnicy Bemowo z lotu ptaka. W tle warszawskie wieżowce.
Autor: Studio HD

Informujemy o nadchodzących posiedzeniach Komisji Rady Dzielnicy Bemowo.


Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 1 lipca 2024 r., godz. 18:15 

posiedzenie wyjazdowe

Fort Bema

 

 1. Przyjęcie porządku.
 2. Wizja lokalna terenów zielonych Fortu Bema.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Adam Stańko 


Porządek posiedzenia

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 03 lipca 2023 r. o godzinie 18:30,

posiedzenie wyjazdowe do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, ul. Lazurowa 14.

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 12.06.2024r.
 3. Wizytacja Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

    

Przewodnicząca Komisji

Anna Wosińska 


Porządek posiedzenia

Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 04 lipca 2024 r. godz. 16:30, sala 423a

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji z dnia 18 czerwca 2024r.
 3. Przyjęcie planu pracy na 2024 rok.
 4. Sprawozdanie rzeczowe z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2024 roku.
 5. Omówienie pisma dotyczącego prośby mieszkańców w sprawie wybudowania stacji kolejowej w okolicach Fortu Wola.
 6. Omówienie pisma mieszkańców w sprawie przebudowania trzech skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich z ul. Wrocławską, z ul. Gen. Maczka oraz z ul. Conrada.
 7. Omówienie pisma mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu wokół fontanny na rogu ul. Powstańców Śląskich i ul. Radiowej.
 8.  Omówienie pisma mieszkańców w sprawie potwierdzenia wznowienia funkcjonowania przystanku autobusowego Olszyny 01 i 02 przy ul. Osmańczyka 22.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Marek Lipiński