null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd Dzielnicy Bemowo
Autor: WPK

Porządek nadchodzących posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Dzielnicy Bemowo

m.st. Warszawy

w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 18.30

 w trybie zdalnym przy komisji, która miała odbyć się w dniu 15 lutego 2024 r.

Ze względu na dane osobowe posiedzenie komisji odbędzie się bez udziału mieszkańców.