null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 12 grudnia odbędzie się wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Rady Dzielnicy Bemowo.

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 12 grudnia 2022 r. godz. 18.00

sala sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja na temat planowanej strefy tempo 30 na terenie Dzielnicy Bemowo.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

                        Przewodnicząca Komisji

                                      (-)  Magdalena Gogol


Porządek posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 12 grudnia 2022 r. godz. 18:00 

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji

                                                                                                                                                                                                                          

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja na temat planowanej strefy tempo 30 na terenie Dzielnicy Bemowo.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

                           Przewodnicząca Komisji

                                           (-) Patrycja Czerska