null

Posiedzenia komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 8 października 2020 r. godz. 18.00

w trybie zdalnym

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z dnia
  28 maja i 4 czerwca 2020 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

                          (-) Magdalena Gogol

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

________________________________________________________________________________________________

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 12 października 2020 r. godz. 18:00

(posiedzenie w trybie zdalnym)

 

 Przyjęcie porządku.

 1. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 8 lipca 2020 r.
 2. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 31 sierpnia 2020 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

-      tel. 22 44 37 774 email: igidzinska@um.warszawa.pl

-     tel. 22 44 37 770 email: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

        w terminie do poniedziałku 12 października 2020 r. do godz. 12:00.

_________________________________________________________________________________________________

Porządek posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

w dniu 08 października 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk nr 112).
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (druk nr 111).
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                               

 

 

Przewodnicząca Komisji

Kultury, Sportu i Promocji

 

 

    (-) Anna Wosińska

 

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 12 października 2020 r. o godzinie 19:30 w trybie zdalnym

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk nr 112).
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (druk nr 111).
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie posiedzenia.