null

Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd Dzielnicy Bemowo
Autor: WPK

Porządek nadchodzących posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Porządek posiedzenia

Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 28 listopada 2023 r. godz. 17:00

 

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie pisma mieszkańców w sprawie wpływu realizacji budowy ul. Lazurowej na stan techniczny budynku przy ul. Górczewskiej 232.
 3. Omówienie pisma mieszkańców dotyczącego przyłącza gazowego oraz modernizacji węzła cieplnego przy ul. Olbrachta 110.
 4. Omówienie sytuacji komunikacyjnej Chrzanowa.
 5. Realizacja stanowisk Rady Dzielnicy Bemowo nr: 16/2022, 24/2022 oraz 25/2023.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Gogol

 


Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 30.11.2023 r. godz. 17.00

       w trybie zdalnym

                                                                                                                                                                                      

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 30.05.2023 r.
 3. Skarga na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 4. Skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 301 w Warszawie.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Wioletta Borecka