null

Posiedzenia komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zwołane zostało

posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

które odbędą się w trybie zdalnym w dniu

07 grudnia 2020 r. o godz. 16:30.

 

 

z następującym porządkiem obrad:        

                                                                                                                                                                                                     

  1. Przyjęcie porządku.
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk nr 123).
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                          Przewodnicząca Komisji                               

 

                                                             (-) Anna Wosińska

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

tel. 22 44 37 566  mail: t.wisniewski@um.warszawa.pl

tel. 22 44 37 770  mail: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

w terminie do 07 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.

 

_____________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zwołane zostało

posiedzenie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

które odbędą się w trybie zdalnym w dniu

08 grudnia 2020 r. o godz. 18:00.

 

z następującym porządkiem obrad:    

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk nr 123).
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia

 

                                                                                                            

   Przewodniczący Komisji

 

 

     (-) Jarosław Oborski

 

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

tel. 22 44 37 566  mail: t.wisniewski@um.warszawa.pl

tel. 22 44 37 770  mail: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

w terminie do 08 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.

_________________________________________________________________________________________________

Porządek posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 9 grudnia 2020 r. godz. 16:00

(posiedzenie w trybie zdalnym)

 

 

 

 

 1. Przyjęcie porządku.
 2. Projekt stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec drastycznych podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

            Przewodniczący Komisji

    

 

             (-) Krystian Barciński

 

 

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu Komisji prosimy o kontakt:

-      tel. 22 44 37 774 email: igidzinska@um.warszawa.pl

-     tel. 22 44 37 770 email: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

        w terminie do środy 9 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.