null

Posiedzenia II kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 • I Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 4 czerwca 2018 r. 

Protokół z posiedzenia 

 • II Posiedzenie Rady Seniorów 

Porządek posiedzenia z dnia 24 lipca 2018 r. 

Protokół z posiedzenia 

 • III Posiedzenie Rady Seniorów 

Porządek posiedzenia z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

Protokół z posiedzenia

 • IV Posiedzenie Rady Seniorów 

Porządek posiedzenia z dnia 10 września 2018 r. 

Protokół z posiedzenia 

 • V Posiedzenie Rady Seniorów 

Protokół z posiedzenia z dnia 24 września 2018 r. 

porządek

 • VI Posiedzenie Rady Seniorów 

Porządek posiedzenia z dnia 17 października 2018 r. 

Protokół VI 17.10.2018

 • VII Posiedzenie Rady Seniorów 

Porządek posiedzenia z dnia 7 listopada 2018 r. 

protokół spotkania 7.11.2018

 • VIII Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 17.01.2019r

protokół spotkania 17.01.19

 • IX Posiedzenie Rady Seniorów 

Porządek posiedzenia z dnia 4.02.2019 r.

Protokół IX 04.02.19

 • X Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 18.03.2019r

Protokół X 18.03.2019

 • XI Posiedzenie Rady Seniorów

Protokół XI 16.05.2019

Porządek posiedzenia z dnia 16.05.2019 r.

 • XII Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 26.06.2019 r.

protokół spotkania 26.06.2019

 • XIII Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia 26.08.2019 r.

Protokół spotkania 26.08.2019 r.

 • XIV Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 16.09.2019 r.

protokół spotkania 16.09.2019 r.

 • XV Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 7.10.2019 r.

protokół spotkania 07.10.2019 r

 • XVI Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 20.11.2019 r.

protokół spotkania 20.11.2019 r

 • XVII Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 22.01.2020r.

protokół spotkania 22.01.2020 r

 • XVIII Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 11.02.2020

Protokół spotkania 11.02.2020 r.

 • XIX Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 05.03.2020r.

protokół spotkania 05.03.2020 r.

 • XX Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 29.09.2020r.

protokół spotkania 29.09.2020 r.

 • XXI Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 08.03.2021r.

protokół spotkania 08.03.2021r.

 • XXII Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 23.06.2021r.

protokół spotkania 23.06.2021 r.

 • XXIII Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 25.10.2021r.

protokół spotkania 25.10.2021r.

 • XXIV Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 20.12.2021r.

protokół spotkania 20.12.2021r.

 • XXV Posiedzenie Rady Seniorów

Porządek posiedzenia z dnia 14.03.2022 r

Protokół z posiedzenia z dnia 14.03.2022 r