null

Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 12 października 2020 r. godz. 18:00

(posiedzenie w trybie zdalnym)

 

 Przyjęcie porządku.

  1. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 8 lipca 2020 r.
  2. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 31 sierpnia 2020 r.
  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

-      tel. 22 44 37 774 email: igidzinska@um.warszawa.pl

-     tel. 22 44 37 770 email: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

        w terminie do poniedziałku 12 października 2020 r. do godz. 12:00.