null

Porządek posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 21 lipca 2020 r. godz. 17.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

POSIEDZENIE ZDALNE      

 

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk
    nr 99)
    .
  3. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 18.05.2020 r.
  4. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów z dnia 15.06.2020 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

                          (-)Lorentowicz Łukasz

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).

 

                                                    

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt: