null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 8 lipca 2020 r. godz. 18:00

(posiedzenie zdalne)

 

 

 

  1. Przyjęcie porządku.
  2. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 16 grudnia 2019 r.
  3. Projekt protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 3 lutego 2020 r.
  4. Omówienie wszystkich bieżących zadań Wydziału Ochrony Środowiska realizowanych w ramach załącznika dzielnicowego do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

            Przewodniczący Komisji

 

             (-) Krystian Barciński

 

 

                                                               

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

        w terminie do środy 8 lipca 2020 r. do godz. 12:00.