null

Porządek posiedzenia Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 18:30

w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 27 stycznia 2020 r.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 11 maja 2020 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych na 2020 rok.

Sprawy różne.

  1. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

 

                  (-)Joanna Wośko - Matryba

 

 

 

Posiedzenie komisji zostało zwołane w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.).

 

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt:

        w terminie do poniedziałku 27 lipca 2020 r. do godz. 12:00.


 

 

Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

w dniu 28 lipca 2020 r. godz. 18.00

 

POSIEDZENIE ZDALNE      

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 (druk 99a).
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

 

 

                          (-) Magdalena Gogol

 

                                                             

Posiedzenie komisji zwołane zostało w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji prosimy o kontakt: