null

Porządek plenarnego zebrania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

05.10.2021 godzina 18
Miejsce: Sala konferencyjna Urząd Dzielnicy Bemowo

  1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości oraz wszystkich zebranych.
  2. Przedstawienie porządku zebrania – przyjęcie.
  3. Przyjęcie protokołu z zebrania plenarnego z dnia 22.06.2021 rok.
  4. Informacja przedstawicieli Wydziałów Urzędu Dzielnicy Bemowo odnośnie przeprowadzonych imprez kulturalnych, sportowych oraz organizowanych przez Wydziały. Uczestnictwo organizacji pozarządowych skupionych w DKDS – plany na przyszłość. – Wydział Sportu, Wydział Kultury oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej.
  5. Ogłoszenie Konkursu „Lider działań na rzecz lokalnej społeczności”.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Zamknięcie zebrania.